domain név regisztrációMegtévesztő és jogellenes a citromali.hu domain név

Biztonság - 2007. június 28.

Más, közismert szolgáltatók nevéhez hasonlító domain nevet is igényelt már az a személy, aki még 2006 szeptemberében próbálta bejegyeztetni a CitroMail-hez nagyon hasonló citromali.hu nevet. Az ISZT TT tegnapi ülésén döntött az ügyben.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testülete előtt a 725/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület (TT) a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. január 8-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást:

Benedek Csaba igénylése nem teljesíthető a citromali.hu domain név vonatkozásában. Teljesíthető az igénylés a Sanoma Budapest Zrt. vonatkozásában.

Benedek Csaba (”Igénylő”) 2006. szeptember 26-án kívánta regisztrálni a citromali.hu domain nevet . Az igénylés ellen a Sanoma Budapest Zrt. (”Panaszos”) nyújtott be kifogást. Kifogásában a Sanoma azt kérte, hogy a TT állapítsa meg, hogy a magánszemély igénylése megtévesztő és jogellenes jellege miatt nem teljesíthető, továbbá, hogy az a kifogással egyidejűleg benyújtott igénylés alapján a Panaszos részére delegálandó.

A kifogásban a Panaszos a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény (”a Versenytörvény”) 2.és 6. §-ra hivatkozott, továbbá arra, hogy a “citromail” kifejezésre jó hírnevet élvező, és az internetes közösség számára ismert védjeggyel rendelkezik.

Az Igénylő a TT megkeresése ellenére nem fejtette ki érveit arra vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatást tervez nyújtani a “citromali” domain név alatt. A TT azonban megjegyzi, hogy az Igénylő más, közismert szolgáltatók nevéhez hasonlító domain nevet is igényelt.

A TT megjegyzi, hogy a Versenytörvénynek a Panaszos által hivatkozott rendelkezései kizárólag versenytársi szolgáltatások vonatkozásában alkalmazhatóak. Nem találta azonban fontosnak annak vizsgálatát, hogy az Igénylő és a Panaszos versenytársak-e, tekintve, hogy a TT többször foglalt állást (különösen a 7/2000. és 8/2000. sz. Elvi Állásfoglalások) arról, hogy védjegyek illetve kereskedelmi nevek használata domain névként jogellenes és megtévesztő. Ütközik a vonatkozó jogszabályok (így különösen a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (”Védjegytörvény”), a Versenytörvény (különösen a fogyasztók megtévesztésének tilalmát kimondó 8.§), továbbá a Polgári Törvénykönyv előírásaival, valamint az internetes közönség és a fogyasztók számára a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján megtévesztő lehet.

A TT szerint a fenti szabályok abban az esetben is alkalmazhatóak lehetnek, ha az igényelt domain nem teljesen azonos a védjeggyel illetve kereskedelmi névvel, hanem arra összetéveszthetőségig hasonlít. A TT külön értékelte, hogy a jelen esetben nemcsak a kiejtett hangalak hasonlít, hanem “elgépelés” is történhet a fogyasztók részéről.

A fentiek alapján a TT a domain igénylés tekintetében úgy határozott, hogy az igényelt domain név az Igénylő kezelésébe nem adható.

Forrás:
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20070105tizezer.html